Vissza a pályázatokhoz

VEKOP-1.2.7-Divat és dizájn pályázat

DIVAT ÉS DIZÁJNIPARI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A felhívás kódszáma: VEKOP-1.2.7-20

Támogatás összege: 5-100 M Ft visszatérítendő támogatás, 70%-os intenzitással

Beadás kezdete: 2021.02.03.

A támogatás célja
A divat és dizájnipari tervező-gyártó mikro-, kis- és középvállalkozások megújulását elősegítő technológiai fejlesztéseinek támogatása.

Pályázók köre:
Olyan, a Közép-Magyarország régióban működő mikro-kis és középvállakozások, amelyek

  • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban
  • saját tőkéje nem negatív
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek, amelyek meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységüket 2020.december 31. előtt bejegyezték
  • a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló IFKA-tanúsítvánnyal rendelkeznek
  • rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel, és a legutolsó üzleti évben 1 fő alkalmazottjuk volt

Nem pályázhat olyan vállalkozás, amely a GINOP-1.2.14-20 felhívás keretében támogatást igényelt.

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek
  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, meghatározott VTSZ lista szerint.
  • Önállóan nem támogatható tevékenységek, költségek: gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése, ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés, IT-fejlesztés, iparjogvédelmi tanácsadás, külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, piacra jutáshoz kapcsolódó marketingtevékenység, bér, munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása, kötelezően előírt nyilvánosság, ingatlanbérlés

A támogatás formája és mértéke
5-100 M Ft visszatérítendő támogatás, 70%-os intenzitással

Előleg
A támogatás 100%-a.

Pályázatok benyújtása
A támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 1-től 2021.március 31-ig lehetséges.